Thursday, 22 March 1398 11:00

طلایاب تفکیک دار Featured

Written by فلزیاب
Rate this item
(0 votes)

فلزیاب و واکنش سیستم در اثر مواد معدنی و قدمت اهداف

مواد معدنی و منابع صحنه کار بر روی واکنش سیستم فلزیاب در اثر تنظیم ناصحیح ایجاد میگردد.

وجود منابعی شبیه به هدف از نظر دیدگاه سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب طبق تنظیم تعیین گردیده در سیستم فلزیاب بتواند عامل منحرف شدن سیستم فلزیاب در تشخیص هدف اصلی گردد.

ساختار اهداف هم شکل میتواند وضعیتی مانند هدف را برای سیستمها فلزیاب ایجاد نماید که این امر برای علائم همانند اجتناب ناپذیر است.

مواد معدنی و منابع شبیه به الیاژ هدف مورد نظر باعث کاهش دید سیستم فلزیاب در تشخیص چنین هدفی میگردد.

اهداف با قدمت زیاد در اثر اکسیداسیون یا یونیزه شدن یا تغییر از حالت اولیه به ثانویه بر روی اطراف خود اثراتی شبیه به وضعیت خود قرار میدهند و همین امر موجب تغییر شرایط هدف در پاسخ به علائم سیستم فلزیاب میگردد.

اهدافی از نوع طلا زمانیکه دچار کهنگی یا قدمت میگردد به دلیل اینکه این نوع اهداف پوسیده نمیگردد علائم و نیرو زیادی با اطراف خود تبادل مینماید و همین تبادل محدوده اطراف هدف را به علائم هدف قدیمی الوده نموده و سیستم های فلزیاب دنیا ان نقطه ای را بیشتر مشخص مینماید که در ان محدوده تبادل یا اختلاف علائم بالاتر است یا نیرو وجریان در ان نقطه بیشتر بر اطراف خود نیرو وارد مینماید سیستم فلزیاب با ان نقطه واکنش نشان میدهد.

منابع و مواد معدنی متضاد بر روی شکل بازتاب علائم مخالف ان موقعیت تغییراتی ایجاد خواهد نمود که توسط سیستم فلزیاب قابل تشخیص نمی باشد.

اهداف یا مواد معدنی و منابع که دارای ترکیب از چند نوع ماده باشد و این منابع یا اهداف از ترکیب مواد متضاد باشد محدوده وسیعی را الوده با علائم خود مینماید و انحراف در تشخیص را برای فلزیاب های دنیا پدید میاورد.

زمانیکه علائم منتشر شده از سیستم فلزیاب با وضعیت صحنه کار همخوان نباشد منابع صحنه کار علائم را به شکل نامتعادل و پراکنده بازتاب مینماید و همین موضوع عاملی میگردد که سیستم فلزیاب نتواند اهداف واقعی را تشخیص دهد.

در بعضی مواقع اهداف دارای میزانی از مواد ترکیبی طلا با دیگر مواد میباشد که میزان طلا در این اهداف بسیار کمتر از دیگر مواد میباشد و این مواد دچار پوسیدگی یا خود سوزی شده و چون میزان انها بالاتر یا بیشتر از طلا میباشد موجب میگردد که طلا نیز در داخل ان هدف پوسیده شده و ترکیب ان تغییر یافته و تبدیل به یک خاک رنگی یا شبیه یک سنگ میگردد و همین نقاط نیز باعث واکنش سیستم فلزیاب به چنین نقطه ای میگردد و اگر در نزدیکی این چنین هدف نابود شده یک هدف از نوع طلا باشد موجب میگردد که سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب به ان هدف دارای طلا با خلوص بالا کمتر واکنش نشان دهد زیرا تراکم ترکیب علائم در ان هدف پوسیده بیشتر از هدف اصلی با خلوص بالا میباشد .

این پراکندگی علائم و موازی شدن با منابع صحنه کار و ایجاد شرایط ناپایدار نیز توسط اثار باستانی برای سیستمها فلزیاب دنیا پدید میاید.

برای اینکه این انحراف یا بحران یا وضعیت نامطلوب را در صحنه کار تا حد ممکن ازبین برده شود اشنائی با تغییرات تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با تغییر در این تنظیمات میتوان نوع هدف و ابعاد انرا تغییر داده و وضعیت و موقعیت هدف مورد نظر را بدست اورد و ان نقاط یا محدوده ای که علائمی شبیه به هدف مورد نظر را داشته مشخص نموده و با این روش میتوان وجود یا عدم وجودهدف واقعی را در ان محدوده مشخص نمود.

 

طلایاب تفکیک دار همان فلزیاب تفکیکی میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که میتواند اهداف را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE از یکدیگر تفکیک نماید و سیستمهای فلزیاب ولتازالقائی یا پالسی که فقط فلزیاب اهنی را از غیر اهنی جدا مینماید سیستم فلزیاب طلایاب نمی باشد زیرا این نوع سیستمهای ولتاز القائی یا پالسی فقط میتواند فلز اهنی را از غیر اهنی جدا نماید و دو نوع فلزغیر اهنی را مانند طلا و نقره را نمی تواند از همدیگر تفکیک نماید بخصوص این عمل تفکیک را در عمق نمی توانند سیستمهای فلزیاب پالسی به انجام رسانند.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Read 2409 times