Thursday, 22 March 1398 11:08

نقشه مدار فلزیاب Featured

Written by فلزیاب
Rate this item
(0 votes)

کاوش اهداف باستانی تفکیک با فلزیاب

از دید فلزیاب تشخیص اهداف باستانی شرایط متفاوتی با عملکرد جدید را خواهد داشت زیرا اهداف باستانی یا گنج دچار تغییرات گردیده است و اطراف خود را الوده به منابع جریان و انرژی و فرکانس و نیرو خود مینماید و این جابجای یا فشار نیرو و جریان میتواند اهداف باستانی بطور طبیعی بعد از مدت زمانی دچار تغییرات در ترکیب منابع داخلی و علائم هدف گردد در اینجا فقط یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نوع اهداف را از دیگر منابع مجزا نموده و مشخص نماید که هدف واقعی است یا یک عامل دیگر است و مرکز هدف در کدام نقطه است و این عمل با تغییر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل اعمال و تشخیص است.

ترکیب منابع اطراف هدف با شرایط متعلق به هدف علائم جدیدی را بازتاب مینماید که تشخیص این علائم ترکیبی توسط سیستم فلزیاب با سرعت پائین تری در مرکزهدف در نقطه زنی به انجام میرسد و دلیل ان میتواند نداشتن تناسب تنظیمات فلزیاب برای یک هدف در ان موقعیت و شرایط میباشد و این چنین شرایطی برای شعاع زنی سرعت واکنش بهتری دارد و برای عملیات در روش حرکتی توان کاوش هدف در عمق زیاد افزایش میابد ولی در نقطه زنی تفکیک نوع هدف کاهش میاب و اپراترو یا کاربر حره ای باید بین دیواره و نقطه پرتراکم از علائم نسبت به مرکز هدف بدست اورد.

تفکیک و تشخیص اهداف باستانی با سیستمهای فلزیاب دارای توان تفکیک و تشخیص با برنامه تنظیمی مناسب به همان الیاژ و موقعیت هدف امکان کاوش هدف باستانی را افزایش میدهد اما تضمینی برای این امرتفکیک در کاوش اثار باستانی در همه سیستمهای فلزیاب دنیا نمی باشد.

بطور کلی علائم مغناطیسی یا نیروی ایستا و جریان و انرژی اهداف باستانی در محدوده صحنه اطراف خود پراکنده میگردد که این پراکندگی و دهش و کشش و رانش این علائم توان تشخیص و تفکیک و ابعاد و مرکز هدف در فلزیاب های دنیا کاهش میدهد.

 

نقشه مدار فلزیاب  بخصوص فلزیاب حرفه ای در اختیار عام از طریق سازندگان یا تولید کنندگان فلزیاب قرارانمیگیرد و اگر با یک نقشه مدار فلزیاب در اینترنت یا کتاب ها برخورد نمائید مربوط به یک فلزیاب ساده است یا اگرنقشه مدار فلزیاب یک فلزیاب حرفه ای نیز باشد مطمناً دارای یک ایراد کوچک در نقشه مدار فلزیاب میباشد که اجازه نمیدهد با ان سیستم فلزیاب بخوبی عمل نمود زیرا طراحان که این نوع مدارات فلزیاب را بصورت عموم قرار میدهند سعی میکنند توسط هر شخصی قابل ساخت و تشخیص نباشد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Read 2780 times