Thursday, 22 March 1398 11:07

گرترون Featured

Written by فلزیاب
Rate this item
(0 votes)

گرترون

گرترون فلزیاب مولتی سنسور است که با سیستم مادون قرمز و سنسور نوری حرارتی عمل نموده و این نوع سنسورها در نوع خود بینظیر است و هیچ سیستم فلزیاب در دنیا از این نوع سنسور بهره نبرده زیرا این نوع سنسورها و تکنولوژی ان فقط در اختیار گرترون است.

فلزیاب گرترون با وجود این نوع سیستمهای سنسور میتواند اهداف مورد نظر اپراتور را که در سیستم فلزیاب تعیین نموده است براحتی از دیگر منابع تفکیک نموده و اپراتور یا کاربر را در تشخیص با تصویر به بالاترین حد خود برساند.

Read 2094 times