فلزیاب
ramin

ramin

Thursday, 22 March 1398 11:08

اجاره فلزیاب و طلایاب

فلزیاب لیزری یا مادون قرمز

در سیستمهای فلزیاب  دارای شرایط رادار زمینی دستی یا فلزیاب یا معدن یاب یا هرسیستم یابنده ای که از شرایط ساختاری رادار در شعاع زنی و نقطه زنی بهره میبرد بر روی مدار ان فلزیاب میتوانند طراح شبکه ارسال مادون قرمز را ایجاد نماید که در حالت عادی و عام به این نوع شبکه سیستم فلزیاب لیزری میگویند ومادون قرمز یا لیزرتوان سیستمها فلزیاب را در تشخیص اهداف از نظر نوع هدف و مرکز هدف افزایش میدهد.

سیستم فلزیاب که بر روی ان مادون قرمز نصب مینمایند برای افزایش توان تشخیص میباشد زیرا هر نوع مواد یا اجسام در خود دارای حرارت و بطبع دارای مادون قرمز مختص خود میباشد وطراحان فلزیاب  سیستم فلزیاب مجهز به مادون قرمز نموده تا توان سیستم فلزیاب برای تشخیص ان نوع هدف را که در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تعیین گردیده است تا حد ممکن با دقت بالاترمشخص نماید.

 

اجاره فلزیاب و گنج یاب قابل اطمینان نمیباشد زیرا اجاره دهند فلزیاب و گنج یاب فقط برای دریافت اجاره اقدام به این عمل مینماید مگر نه خود با سیستم فلزیاب و گنج یاب گنج مورد نظر را پیدا مینمود واجاره دریافت نمی کرد بعضی اجاره دهندگان فلزیاب و گنج یاب برای دادن اطمینان به اجاره کننده میگویند اگر هدفی بود من هم شریک میشوم و اگر نبود اجاره فلزیاب و گنج یاب را بدهید و بیشترمواقع میگویند که هدفی وجود ندارد تا اجاره خود را دریافت نمایند و اجاره دادن فلزیاب برای کسب درامد است و طلایاب اجاره ای یا فلزیاب اجاره ای یک منبع درامد برای اجاره دهنده است.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

Thursday, 22 March 1398 11:00

طلایاب تصویری

فلزیاب و حذف منابع و ذرات و املاح مزاحم با تنظیمات

در سیستمهای فلزیاب دارای تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT و برنامه اختیاری PROGRAM OPTION اپراتور میتواند تنظیمات مربوط به رفع موانع و ذرات مزاحم را در این قسمتها در حد مطلوب تعیین نموده تا سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بتواند تا حد ممکن توان سیستم فلزیاب را برای افزایش هدف واقعی از بین کانالهای انحرافی افزایش یابد.

این قسمتها تنظیمات مانند سطح و حجم / تراک TRACK / سرعت SPEED /زمین GEB  و بخشهای این قسمت ها سیستم فلزیاب قابلیت کاهش حالت بحرانی در تشخیص را ایجاد مینماید.

اهداف یا منابع و ذراتی که سیستم فلزیاب را از تشخیص هدف واقعی منحرف مینماید اهداف یا منابع یا ذرات مزاحم تلقی میگردد.

 

طلایاب تصویری همان فلزیاب تصویری است که بصورت استعاره به ان طلایاب تصویری میگویند و جنبه تبلیغاتی دارد سیستمهای فلزیاب تصویری در هر موقعیتی تغییرات حاصله در اطراف خود یا زیر زمین را مشخص مینمایند و تفکیک و جدا اسازی و وجود هدف واقعی از غیر واقعی در سیستم فلزیاب تصویری از روی تجربه و مهارت اپراتور یا کاربر نسبت به ان تصویر یا لکه رنگ ظاهر شده در فلزیاب تصویری میباشد هر نوع لکه رنگ یا تصویری که در فلزیاب تصویری بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد از عملکرد سیستم فلزیاب مادر میباشد و هرچه بر روی سیستم فلزیاب مادر تنظیم نمائید سیستم فلزیاب تصویری نسبت به ان علائم تعیین شده و تغییرات در صحنه کار پدید میگردد و سیستمهای فلزیاب تصویری که مدار فلزیاب انها دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان بالاتری در تشخیص نوع هدف با تفکیک میباشد ولی در هر صورت سیستم فلزیاب تصویری هر نوع تغییر را بر روی صفحه نمایشگر خود مشخص مینماید و اپراتور یا کاربر با فیلتر نمودن تصویر بدست امده هدف واقعی را از غیر واقعی میتواند جدا یا تفکیک نماید.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب و تفاوت فواصل اطراف هدف در مقابل یکدیگر یا دیواره هدف

با فلزیاب برای اینکه اپراتور بتواند بین منابع مواد ومعدنی و شرایط هدف را بخوبی تا حد ممکن جدا نماید باید دیواره هدف را با زوایا و اضلاع دقیق تعیین نماید .

 بین نقاط مقابل هدف با زوایا و اضلاع را اندازه گیری نموده تا متوجه گردد که این فاصله بدست امده منظم میباشد یا وضعیت نامتعادلی بین اضلاع و زوایا میباشد.

در صورتیکه بین اضلاع و زوایا نظم کامل وجود نداشته باشد و شکل منظمی بر حول محور هدف پدید نیاید امکان اینکه این نقطه متعلق به مرکز هدف نباشد یا دقیق مرکز هدف را پیدا ننموداید.

شکل منظم دیواره تا مرکز و حدود هدف امکان وجود هدف را افزایش میدهد.

مختصات یابی با فلزیاب برای عملیات جستجو و مشخص نمودن مرکز و دیواره هدف امری است با اهمیت که تشخیص مرکز واقعی هدف را مشخص مینماید این عملیات و تشخیص ان ابتدا به نوع تنظیمات فلزیاب و بعد نحوه مختصات یابی کاربر یا اپراتور بستگی دارد.

 

اموزش کار با ردیاب انتنی روشهای گوناگون دارد که اموزش ان هم بستگی به نوع طراحی مدار فلزیاب و تنظیمات ان فلزیاب دارد.

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب  و لکه رنگ یا تصاویر

سیستمهای تصویری یا  IMAGING/IMAGER بصورت لکه تصویری یا لکه رنگی اهداف را مشخص مینماید.

در سیستمهای معمولی یا حالت معمولی یا نرمال تعداد رنگ سه یا چهار رنگ کلی در پس زمینه میباشد .

در حالت رنگ نرمال یک رنگ بعنوان پس زمینه اشکار میگردد یا در نوع سه یا چهار رنگ یک رنگ بصورت پس زمینه اشکار میگردد.

عدد VDI یا لکه رنگ های اشکار گردیده بر روی پس زمینه از هدف بستگی به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و نوع الیاژ هدف در ان محدوده اشکار میگردد.

در زمینهای الوده یا سفت و سخت منابع و مواد معدنی به رنگ تیره و اهداف به رنگ روشن ظاهر میگردد.

در زمینهای صاف و یکدست اهداف به رنگ تیره پر و منابع به رنگ روشن پدیدار میگردد.

در زمینهای الوده اهداف غیر اهنی به روشن مشخص میگردد و در زمینهای یکدست اهداف اهنی به به رنگ تیره اشکار میگردد.

البته این توضیح رنگ حالت عمومی را داشته و در سیستمهای که طراح روشهای دیگری را در نظر میگیرد رنگ با ان شرایط نسبت به صحنه کار بر روی صفحه نمایشگر مشاهده میگردد.

 

پیشرفته ترین گنج یاب جهان همان فلزیاب پیشرفته میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز