فلزیاب
مشاوره

مشاوره (63)

Thursday, 22 March 1398 11:00

فلزیاب انالوگ

Written by

فلزیاب و اثر منابع بر تشخیص میزان عمق هدف  فلزیاب

عمق هدف بر روی تشخیص سیستم فلزیاب تاثیر گذار میباشد و منابع و مواد معدنی صحنه کار در توان تشخیص اهداف در عمق نیز اثرگذار است.

تشخیص متراژ یا میزان یا فاصله تا هدف در بیشتر مواقع یک امر تقریبی میباشد و نمی توان بر روی فاصله سیستم فلزیاب تا هدف را بطور دقیق بدست اورد.

تمامی سیستمهای رادار زمینی دستی و فلزیاب و معدنیاب و دوربین حرارتی راداری دنیا بطور نسبی و تقریبی میتوانند عمق را مشخص نمایند .

در بعضی مواقع عمق بدست امده با فلزیاب بیشتر یا کمتر از عمق واقعی هدف میباشد .

سیستم فلزیاب از هر مدل و نوعی که باشد با این تفاوت مشخص نمودن دقیق عمق هدف روبرومیباشد.

جویندگان اهداف با فلزیاب دارای هر نوع فعالیت که باشند بخصوص در فعالیت های صنعتی حساس باید بدانند که تشخیص دقیق عمق و مرکز هدف را باید با دقت کامل بدست اورند.

بدست اوردن عمق اهداف با سیستم فلزیاب بخصوص یک هدف از نوع طلا بیشتر مواقع با اختلاف به انجام میرسد اگر این هدف قدیمی باشد اختلاف و ترکیب پیدا نمودن مرکز هدف با فلزیاب و طلایاب و گنج یاب های دنیا از هرنوع که باشد نیازمند تجربه باستانشناسی است و از افراد عادی کار چندانی بر نمی یاید.

 

فلزیاب انالوک بیشتر از نوع فلزیاب های در دنیا میباشد که توان تفکیک و تشخیص اهداف را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE  را دارا نمی باشند و از اصول اولیه فلزیاب بهره برده و قطعات مدار این نوع فلزیاب ها از قطعات انالوگ میباشد و سیستمهای ولتاژالقائی یا پالسی بیشتر از این دسته هستند و برای اینکه مدار این دسته فلزیاب ها را به سیستم تفکیک دار اهنی از غیراهنی تبدیل نمایند قسمتی از مدار این نوع فلزیاب های پالسی را از قطعات دیجیتال یا نرم افزار بهره برده که در هر صورت توان و قدرت سیستمهای فرکانس القائی یا جذبی که درارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد را ندارند زیرا مدار و قطعات سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی کلاً از نوع دیجیتال میباشد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 11:00

فلزیاب تفکیک دار

Written by

فلزیاب و تراکم علائم در تشخیص عمق و هدف فلزیاب

 نقاطی که دارای تراکم علائم متناسب با تنظیم سیستم فلزیاب باشد موجب واکنش سیستم فلزیاب به ان نقطه میگردد.

درصحنه کار ان نقاطی که منبع ان موجب متراکم یا فشرده علائم گردد عاملی است که این علائم با شتاب یا سرعت یا فشار بیشتری به سطح زمین منتقل گردد و باعث بازتاب واضح تر علائم وجذب سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب به ان نقطه میگردد .

این تراکم یا فشار علائم در صحنه کار میتواند در چند نقطه در ان محدوده وجود داشته باشد که میتواند فشار تراکم علائم دراین نقاط با یکدیگر متفاوت باشد و سیستمها فلزیاب در مراحل اولیه نقطه ای را مشخص مینماید که دارای فشار تراکم بیشتر نسبت به دیگر مناطق میباشد و در مراحل بعد سیستم فلزیاب نقاطی را مرحله به مرحله مشخص مینماید که دارای فشار تراکم کمتر نسبت به همدیگر یا نقاط با تراکم بیشتر میباشد.  

اگر این حالت نقاط پر تراکم در یک محدوده صحنه کار بیشتراز یک نقطه باشد مرحله به مرحله نسبت به میزان تراکم و فشاردر این نقاط سیستم فلزیاب جذب این نقاط میگردد و موجب میشود که سیستم فلزیاب به این نقاط پشت سر هم واکنش نشان دهد  و زمانیکه اپراتور میخواهد نقطه دقیق را مشخص نماید این نقاط کانال انحرافی در تشخیص محل هدف واقعی میگردد.

در زمان عمق یابی این تراکم باعث افزایش تراکنش در تشخیص سیستم فلزیاب میگردد و امکان اینکه عمق بدست امده دقیق و واقعی نباشد افزایش میابد.

اگر تراکم علائم بصورت پراکنده در صحنه کار منتشر گردد و این پراکندگی در اطراف هدف باشد تعیین میزان عمق دارای اعداد مختلف میباشد و در این نقاط یا محدوده تعیین مرکز هدف از دید سیستمها فلزیاب با وضعیت بحرانی روبرو میباشد .

سیستمهای فلزیاب دنیا در اولین مراحل ان نقطه یا محدوده ای را در صحنه کار مشخص مینماید که علائم و جریان و انرژی و نیرو در ان نقطه دارای سرعت و قدرت و توان بالاتری یا تراکم بیشتری داشته باشد سیستمهای فلزیاب دنیا از هر نوع که باشد ابتدا به ان محدوده ای واکنش نشان میدهد که علائم در ان محدوده واضح تر از دید سیستم فلزیاب به نظر میاید و این محدوده امکان دارد مربوط به ان محدوده ای باشد که هدف را از ان محدوده در زیر زمین قرارداده اند یا ان قسمت از زمین صحنه کار در نزدیکی هدف اصلی نرم تر یا سست تر از دیگر نقاط اطراف هدف است و این اتفاق بیشتر برای اهداف با قدمت زیاد یا اثار باستانی پیش میاید و دلیل اینکه میگویند پیدا نمودن یک هدف باستانی بخصوص از نوع طلا نیازمند تجربه باستانشناسی  میباشد این نوع موارد است.

پیدا نمودن مرکز یک هدف از نوع طلا نیازمند تجربه بیشتر است و اصولاً سیستمهای فلزیاب دنیا در پیدا نمودن مرکز هدف از نوع طلا به ویژه اگر قدیمی باشد با تفاوت نسبت به مرکز هدف بدست میاید و برای اهدافی اهنی یا هم طبقه ان یا مفرغ مشخص نمودن مرکز ان راحت تر است وبحث بر سر پیدا نمودن اهداف با ارزش بالا است که این تفاوت پیدا نمودن مرکز هدف در فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دنیا ایجاد مینماید و برای همین است که بیشتر اشخاص با هر نوع فلزیاب در پیدا نمودن یک هدف از نوع طلا موفقیت کمتری بدست میاورند.

 

فلزیاب تفکیک دار ان دسته از فلزیاب های میباشد که دارای توانائی و جدا سازی فلزات هم طبقه مانند فلزغیر اهنی طلا و نقره را ازیکدیگر تفکیک نموده و فقط فلزاهنی را از غیر اهنی جدا ننماید بلکه بتواند هر فلزمتفاوت را با عدد VDI تفکیک نماید و این سیستمهای فلزیاب تفکیک دار دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و این عده از فلزیاب ها را فلزیاب تفکیک دار میگویند.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 11:00

فلزیاب دیجیتال دست ساز

Written by

فلزیاب تصویری وعمق در سیستم تصویری و دیگرسیستمها فلزیاب

اندازه گیری عمق در تمامی سیستمهای فلزیاب یا  رادار زمینی دستی یا هر نوع یابنده DETECTOR و سیستمهای فلزیاب تصویری حدودی میباشد و عمق بدست امده به نوع الیاژ هدف و مواد معدنی ومنابع صحنه کار و ابعاد هدف بستگی کامل دارد.

اهداف با ابعاد کوچک در عمق زیاد اندازه یا فاصله دقیق نمیدهد.

اهداف بزرگ علائم پراکنده را از خود بازتاب میدهد و عمق دقیق را نمی توان بدست اورد.

بطور کلی عمق در تمامی سیستمهای فلزیاب  دنیا تقریبی میباشد.

در سیستمهای عددی یا تصویر عدد عمق اشکار گردیده بیشتر مواقع بنابر اندازه تعیین گردیده در جدول عمق DEPTH SCALE اشکار میگردد بخصوص برای اهداف با ابعاد کوچک در عمق زیاد موجب میگردد  عمق هدف به میزان ابعاد ذکر گردیده هدف در جدول عمق DEPTH SCALE مشخص گردد و در هر صورت فاصله هدف تا سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا سطح زمین در هر حالت تقریبی میباشد زیرا ذات سیستمهای فلزیاب یا هر نوع یابنده در دنیا نسبی میباشد.

زمانیکه ابعاد هدف با اندازه ذکر گردیده در جدول عمق DEPTH SCALE یکسان نباشد عمق دقیق بدست نمی اید و در بیشتر مواقع در دید سیستم فلزیاب یک هدف خارج از اندازه ذکر گردیده در جدول عمق DEPTH SCALE قراربگیرد فاصله عمق دقیق بدست نمی اید بخصوص زمانیکه ان هدف بزرگتر یا کوچکتر از اندازه مندرج در جدول عمق DEPTH SCALE باشد و بیشتر مواقع سیستم فلزیاب فاصله هدف تا عمق بنابر اندازه ذکر گردیده در جدول عمق DEPTH SCALE به نسبت ابعاد هدف نشان میدهد.

در زمینهای یکدست عمق کمتر از فاصله واقعی سیستم فلزیاب تا هدف برای اهداف کوچک را نشان میدهد و برای اهداف با ابعاد بزرگترعمق بیشترمشخص مینماید.

در زمینهای الوده عمق بیشتر از فاصله واقعی سیستم فلزیاب تا هدف برای اهداف کوچک را نشان میدهد و برای اهداف با ابعاد بزرگترعمق کمتر را مشخص مینماید.

نوع الیاژهدف و مواد معدنی و منابع صحنه کار و نوع تنظیم سیستم فلزیاب نیز بر روی میزان اندازه عمق هدف اثر خواهد گذاشت و فاصله هدف را برای سیستم فلزیاب تغییر میدهد.

 

فلزیاب دیجیتال دست ساز یا کارخانه ای تفاوتی نمی کند اصل مدار دیجیتال فلزیاب است و داشتن کلید یا صفحه نمایشگر دیجیتال نشانه توانائی سیستم فلزیاب نمی باشد بلکه نوع طراحی فلزیاب و عملکرد فلزیاب و داشتن قدرت تفکیک و تشخیص بنابر جدول VDI SCALE یا تفکیک و تشخیص که برای فلزیاب های فوق پیشرفته میباشد مهم است.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

Thursday, 22 March 1398 11:00

فلزیاب دیجیتال

Written by

توان عمق یابی فلزیاب

عملیات عمق یابی مانند عملکرد سیستم فلزیاب های دنیا بصورت نسبی میباشد.

به همین دلیل در بعضی سیستمها  فلزیاب تشخیص عمق بصورت عددی که بر روی صفحه نمایشگر اشکار گردد را قرار نمیدهند.

نسبی بودن عمق یابی بر روی تشخیص اندازه یا متراژ عمق اثر مستقیم داشته و بیشتر مواقع اپراتور نمی تواند عمق واقعی یا دقیق هدف را با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تشخیص دهد.

بیشتر مواقع عمق هدف را سیستم فلزیاب زمانی مشخص مینماید که علائم سیستم فلزیاب با اولین علائم از هدف برخورد مینماید و امکان دارد سیستم فلزیاب دیواره یک هدف را نیز با مشخصاتی مانند مرکز هدف با تقریباً همان عمق مشخص نماید.

در رابطه با کاوش اهداف در عمق زیاد سیستم فلزیاب انتنی یا انتن دار یا رادار زمینی دستی یا دوربین حرارتی راداری تصویری یا سیستم رادار زمینی دستی تصویری یا سیستم مرکب انتن دار و کوئلی یا سنسور دار یا فلزیاب تصویری توانائی بالاتری نسبت به دیگر سیستمها فلزیاب را دارا میباشد.

سیستم فلزیاب جذبی یا فرکانس القائی نیز توان بالاتری در کاوش اهداف در عمق زیاد به نسبت دیگر سیستمها فلزیاب دارا میباشد.

بیشتر فلزیاب های دنیا در مشخص نمون عمق اهداف بخصوص اهدافی که در زیاد قراردارد یا یک هدف قدیمی است نمی توانند عمق را درست نشان دهند و حدودی میزان عمق هدف را نشان میدهد.

 

فلزیاب دیجیتال در اصل مربوط به مدار و قطعات دیجیتال فلزیاب میباشد و سیستم فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد دارای مدار یا برد یا قطعات دیجیتال میباشد حتی اگر کلید یا صفحه دیجیتال بر روی اینگونه سیستمها فلزیاب با تفکیک بکار برده شده نباشد که اصولاً شرکت های تولید کننده معتبر در این نوع فلزیاب ها که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص و سطح و حجم میباشد از کلید یا صفحه دیجیتال بهره نمی برند زیرا با این روش بکار بردن کلید معمولی یا پتاسیومتر تنظیم معمولی برای این است که تنظیمات به راحتی در دسترس اپراتور یا کاربر باشد و بتواند به راحتی تغییرات را ایجاد نموده وبتواند کمترین تغییرات را در سیستم فلزیاب ایجاد نماید.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

Thursday, 22 March 1398 11:00

قیمت فلزیاب تصویری

Written by

فلزیاب و توان کاوش اهداف کوچک در عمق زیاد

ابعاد هدف در توان تشخیص سیستم فلزیاب در عمق تغییر ایجاد مینماید.

اندازه هدف که کوچک تر از اندازه تعیین شده در جدول عمق DEPTH SCALE باشد توان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را در تشخیص ان هدف کوچک در عمق زیاد کاهش میابد.

زمینهای سفت و سخت یا الوده یا خیابانی توان تشخیص سیستم فلزیاب را در کاوش هدف کوچک در عمق زیاد خارج از اندازه واقعی در جدول عمق DEPTH SCALE کاهش میدهد.

اهداف کوچک علائم ضعیف از خود را بازتاب مینماید و موجب کاهش توان سیستم فلزیاب در تشخیص اهداف کوچک را ایجاد مینماید بخصوص برای اهداف کوچک در عمق زیاد این موضوع پیش میاید.

سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی که دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X است این نوع بحران را از بین برده و کاهش میدهد و با تغییر تنظیم سطح و حجم بر روی سیستم فلزیاب توان کاوش یک هدف کوچک را در عمق زیاد ایجاد میگردد و اینگونه فلزیاب میتواند اهداف کوچک را در عمق زیاد نیز تشخیص دهد و با همین نوع تنظیمات سطح و حجم اپراتور یا کاربر میتواند بین هدف واقعی مورد نظر و منابع دیگر تفاوت را بدست اورد.

 

قیمت فلزیاب تصویری توسط بعضی اشخاص بسیار بالا ارائه میگردد و توسط شرکت های معتبر به قیمت واقعی ارائه میگردد قیمت فلزیاب تصویری به عمق و توان تفکیک و تشخیص و مدار اصلی فلزیاب تصویری بستگی داشته عملکرد برنامه سیستمهای فلزیاب تصویری به همدیگر نزدیک است و اصل مدار یا سخت افزار فلزیاب و فلزیاب تصویری مطرح است.

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 11:00

قیمت فلزیاب ارزان

Written by

فلزیاب و تست عمق نمونه سازی ساروج یا اثارباستانی

انجام تست یا ازمایش فلزیاب برای نمونه سازی شبیه یک منطقه باستانی فقط برای افزایش تجربه اپراتور کارائی داشته و در صورتیکه بخواهید توانائی سیستم فلزیاب را برای کاوش اثارباستانی یا گنج در روش نمونه سازی مورد تائید قرار گیرد عاملی تائید کننده نمی باشد بلکه فقط نشانه توان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در کاوش اهداف است .

حتی سیستمهای فلزیاب که قدرت تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارد و میتوانند با دستور مستقیم اپراتور اهدافی مانند طلا و نقره و ...... را کاوش نماید تضمین این نمی باشد که سیستم فلزیاب تفکیک دارحتماً بتواند گنج یا اثار باستانی را کاوش نماید.

کاوش اهداف باستانی به تجربه اپراتور و اطلاعات باستانشناس حرفه ای بستگی دارد.

در بعضی از سایت ها یا بلاگ ها و شبکه های اجتماعی روشهای را ابراز مینمایند که این عمل را بر روی یک هدف نمونه انجام داده و ان هدف را در زیر زمین قرارداده تا شرایط یک هدف قدیمی را بخود بگیرد که چنین عملی از نظر علمی درست نمی باشد و بحثی بیهوده است و مدتی بعد از سیستم فلزیاب بهره ببرید تا متوجه گردید ان سیستم فلزیاب چنین هدفی را پیدا مینماید تا مطمعن گردید که سیستم فلزیاب در اختیار شما گنج یاب است این روشها من دراوردی است و هیچ پایه علمی و اصولی ندارد و فقط برای این است که بگویند ما هم میدانیم و ادعا دانستند بنماید و از این طریق اطمینان افراد را به خوب جلب نموده و هر چه میخواهند به خورد طرف مقابل بدهند و از همین روش نیز ان سیستم فلزیاب که مورد تائید خودشان است و در ان سهم سودی دارند به خریدار معرفی نمایند این نیز یک ترفند برای جلب اطمینان افراد و فروش سیستم فلزیاب خودشان میباشد و در بیشتر مراحل خود را نیر بیطرف معرفی مینمایند.

یک دستگاه فلزیاب که بتواند فلزی مانند طلا را از نقره که هر دو غیر اهنی است با دو عدد متفاوت VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص EDIT یا  VDI DISC تفکیک نماید و اپراتور یا کاربر بتواند با تنظیم عدد VDI بر روی سیستم فلزیاب ان هدف را مجزا کاوش نماید نشانه توانائی ان سیستم فلزیاب در کاوش اهداف با تفکیک میباشد و نمونه سازی شرایط یک فلزیاب قدیمی بعنوان نمونه فقط یک فرضیه است و اصلی وجود ندارد که پایه علمی داشته باشد.

 

قیمت فلزیاب ارزان یا گران مطرح نیست بلکه نوع و عملکرد سیستم فلزیاب مطرح است امکان دارد یک عده فلزیاب خود را گرانتر از قیمت واقعی بفروش برساند و یک فروشنده دیگر یک سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب با قیمت پائین تر ارائه نماید این بستگی به نوع فروشنده دارد شرکت های معتبر قیمت واقعی را به خریداران ارائه نموده و عملکرد فلزیاب و توان انرا به بهترین نحوبرای خریداران ارائه نموده و به شکل و ظاهر ان توجه ننموده بلکه با عملکرد خوب در فلزیاب رضایت مشتری را جلب مینمایند.

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

Thursday, 22 March 1398 11:00

طلایاب تصویری

Written by

فلزیاب و حذف منابع و ذرات و املاح مزاحم با تنظیمات

در سیستمهای فلزیاب دارای تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT و برنامه اختیاری PROGRAM OPTION اپراتور میتواند تنظیمات مربوط به رفع موانع و ذرات مزاحم را در این قسمتها در حد مطلوب تعیین نموده تا سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بتواند تا حد ممکن توان سیستم فلزیاب را برای افزایش هدف واقعی از بین کانالهای انحرافی افزایش یابد.

این قسمتها تنظیمات مانند سطح و حجم / تراک TRACK / سرعت SPEED /زمین GEB  و بخشهای این قسمت ها سیستم فلزیاب قابلیت کاهش حالت بحرانی در تشخیص را ایجاد مینماید.

اهداف یا منابع و ذراتی که سیستم فلزیاب را از تشخیص هدف واقعی منحرف مینماید اهداف یا منابع یا ذرات مزاحم تلقی میگردد.

 

طلایاب تصویری همان فلزیاب تصویری است که بصورت استعاره به ان طلایاب تصویری میگویند و جنبه تبلیغاتی دارد سیستمهای فلزیاب تصویری در هر موقعیتی تغییرات حاصله در اطراف خود یا زیر زمین را مشخص مینمایند و تفکیک و جدا اسازی و وجود هدف واقعی از غیر واقعی در سیستم فلزیاب تصویری از روی تجربه و مهارت اپراتور یا کاربر نسبت به ان تصویر یا لکه رنگ ظاهر شده در فلزیاب تصویری میباشد هر نوع لکه رنگ یا تصویری که در فلزیاب تصویری بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد از عملکرد سیستم فلزیاب مادر میباشد و هرچه بر روی سیستم فلزیاب مادر تنظیم نمائید سیستم فلزیاب تصویری نسبت به ان علائم تعیین شده و تغییرات در صحنه کار پدید میگردد و سیستمهای فلزیاب تصویری که مدار فلزیاب انها دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان بالاتری در تشخیص نوع هدف با تفکیک میباشد ولی در هر صورت سیستم فلزیاب تصویری هر نوع تغییر را بر روی صفحه نمایشگر خود مشخص مینماید و اپراتور یا کاربر با فیلتر نمودن تصویر بدست امده هدف واقعی را از غیر واقعی میتواند جدا یا تفکیک نماید.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 11:00

دفینه

Written by

 فلزیاب و عمق یابی

 تمامی سیستمهای فلزیاب دنیا در کاوش اهداف نیازمند یک برنامه منظم در تنظیمات نسبت به وضعیت هدف و الیاژ و مواد معدنی و منابع وجود در صحنه کار میباشد .

برای عمق یابی اپراتور نمی تواند بر روی اطلاعات بدست امده بطور کامل حساب باز نماید زیرا به دلیل نسبی بودن علائم سیستمها فلزیاب عمق یابی سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دنیا  نیز نسبی خواهد بود بخصوص برای اهداف در عمق زیاد یا اهداف با ابعاد خارج از جدول عمق DEPTH SCALE که تعیین گردیده است.

 عمق یابی در سیستمها فلزیاب با توان مشخص به انجام نمیرسد.

درعمق یابی و فاصله هدف با سیستم فلزیاب بستگی به اولین علائم ان هدف دارد که به سیستم فلزیاب میرسد و اولین علامت را که سیستم فلزیاب دریافت مینماید به عنوان فاصله با هدف از خود نشان نمی دهد.

 

دفینه وجود دفینه یا گنج در یم محدوده خاص نمی تواند فقط بخاطر نشانه های ان باشد و تمامی سیستمهای فلزیاب دنیا در پیدا نمودن گنج یاب دفیه دارای ضعف خواست خود هستند بخصوص دفینه های بزرگ که اطراف خود را به علام و جریان و انرژی و نیرو و فرکانس مخصوص خود الوده مینماید.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 11:01

دستگاه فلزیاب حرفی تصویری

Written by

فلزیاب و  انواع صدا

توجه داشته باشید که در تعداد زیادی از سیستمها فلزیاب به خاطر تکنولوژی خاص مداری صدا در انها بکاربرده نمی شود و این امر در توان سیستم فلزیاب برای تشخیص اثر خاصی نمی گذارد و اپراتور میتواند بجای صدا از حرکت انتن و تصویر بهره ببرد و این سیستم فلزیاب انتنی تصویری میباشد و میتواند انتن دار یا مرکب از مدل انتن دار یا تصویری و عددی از نوع فلزیاب به همراه رادار زمینی دستی و زیر مجموعه ان مانند فلزیاب رادار حرارتی یا مادون قرمز یا لیزر یا سنسور دار باشد به این سیستمها فاقد صدا کفته میشود.

در صورتیکه سیستم فلزیاب  دارای صدا باشد به دو نوع بیصدا یا صدا یکسره تقسیم میگردد

صدا در سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی از توع بیصدا میباشد که در صورت برخورد با منابع یا اهداف صدا در انها ایجاد یا قطع میگردد و در روش حرکتی بهره گیری از روش بیصدا تا عمق زیادی توانائی کاوش ندارد برای همین در این سیستمها فلزیاب نیز برای کاوش اهداف در عمق زیاد از روش صدا یکسره بهره میبرند.

سیستم فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی  سیستم فلزیاب بصدا میباشد وبر روی هدف یا منابع ایجاد کننده تغییرات صدا ایجاد یا قطع میگردد.

در فلزیاب فرکانس القائی جذبی سیستم فلزیاب دارای صدا یکسره میباشد و این نوع سیستم فلزیاب فرکانسی یا جذبی صدا یکسره بر روی منابع صدای زمینه  تغییر مینماید وصدا در این نوع سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی افزایش یا کاهش میابد

در بعضی سیستمها صدا بصورت هر دو حالت بیصدا و صدا یکسره طراحی و ایجاد میگردد.

سیستم در حالت صدا یکسره یا فرکانس القائی یا جذبی با خطا کمتر و در عمق بیشتر با افزایش یا کاهش صدا هدف را تشخیص میدهد در این نوع صدا تغییر صدا برای تشخیص به قدرت شنوائی و نوع هدف و عمق و ابعاد هدف بستگی داشته که در بیشتر این نوع سیستمها فلزیاب فرکانس القائی و جذبی تنظیمات گوناگون صدا قرارداده شده است تا اپراتور بتواند به نسبت توانائی شنوائی خود بتواند صدا سیستم فلزیاب را تنظیم نماید.

در هر صورت برای تشخیص نوع صدا تغییر در تنظیمات نسبت به هر نوع هدف و منابع و مواد معدنی با قراردادن اهداف در عمق های مختلف شرایط صدا ایجاد شده را بدست امده و به مهارت برسد.

سیستم فلزیاب ولتاژ القائی یا پالسی یا فرکانس القائی و جذبی فقط در صدا ادغام نمیگردد بلکه در دیگر تشخیص ها از انتن و علائم و رنگ و لکه رنگ و رنگ و اعداد نیز قابل اعمال است و تفاوت بین توان تشخیص سیستم ولتاژالقائی یا پالسی با سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی وجود داشته و سیستمهای فرکانس القائی یا جذبی توان بالای در تشخیص اهداف با حرکت انتن یا صدا یا تصویر را دارد.

در نوع فرکانس القائی یا جذبی با صدا یکسره هدف باید حدود یک متر بیشتر با سرجستجوگر فاصله داشته باشد تا تغییر صدا بهتر اشکار گردد و دلیل طراحی این نوع صدا در این مدل سیستمها برای این است که منابع مزاحم بر روی سطح زمین بر روی واکنش سیستم تاثیر نامطلوب نگذارد.

 سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی نیز وجود دارد که دارای صدا نمی باشد یا فاقد صدا است .

تشخیص سیستم فرکانس القائی یا جذبی دارای صدا یکسره یا فاقد صدا از هرنوع انتنی یا کوئلی یا تصویری یا سنسوری باشد شناخت ان از روی تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد.

سیستمهای فرکانس القائی یا جذبی بطور کلی و طبیعی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و از همین طریق میتوان تفاوت این سیستمهای فرکانس القائی یا جذبی را از سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی یا پالسی مشخص نمود.

دستگاه فلزیاب حرفی تصویری ان فلزیاب تصویری است که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

Thursday, 22 March 1398 11:01

فلزیاب خارجی

Written by

فلزیاب و فاصله جستجوگر با هدف

فاصله سیستم فلزیاب تا هدف میتواند در واکنش سیستم فلزیاب در سیستمهای فلزیاب مختلف با یکدیگر متفاوت باشد.

در بعضی سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی سرجستجوگریا کوئلی یا لوپی یا سنسوری اگر با هدف تا حدودی فاصله بیشتری داشته باشد واکنش سیستم فلزیاب بهتر میگردد

سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب پیشرفته به این صورت عمل مینماید که منابع سطح روی زمین بر روی سیستم فلزیاب اثر نگذارد و در این صورت در نوع فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی یا رادار زمینی دستی فاصله هدف تا سرجستجوگربه نسبت اندازه هدف در جدول عمق DEPTH SCALE بیشتر باشد واکنش سیستم فلزیاب بهتر میباشد.

ایراد این نوع سیستم فلزیاب این است که اهداف که به سیستم فلزیاب نزدیک باشد به ان خنثی واکنش نشان داده یا سیستم فلزیاب را دچار اختلال در تشخیص مناسب با تفکیک DISCRIMINATION صحیح مینماید.

درفلزیاب  ولتاژ القائی یا پالسی نیز این حالت قابل طراحی در حالت صدا یکسره میباشد.

این روش در هر دو نوع فلزیاب قابل اعمال توسط طراح و اپراتور در روش تنظیم میباشد.

 

فلزیاب خارجی اینکه یک فلزیاب خارجی باشد یا اینکه فروشند فلزیاب بگوید ساخت خارج است نشانه قدرت و توان ان فلزیاب نمی باشد بیشتر فلزیاب اصل خارجی که ارائه میگردد و به ایران وارد میشود فلزیاب های تفریحی است و یک تعداد از فلزیاب ها که نام قلمبه و سلمبه دارد و سایت و تلفن و ادرس خارجی بر روی ان قرارداده اند ساخت ایران است و برای همین عده ای در کشور های اطراف ایران دفاتری را باز نموده و مشخصات خود را بر روی سایت ها یا شبکه های اجتماعی قرار داده تا توجه خریدار با خارجی بودن سیستم فلزیاب معطوف نمایند که چنین چیزی نیست و در اصل ان فلزیاب ساخت ایران است یا در همان کشور اطراف ایران مونتاژ میگردد و برای بدست اوردن اطلاعات صحیح میتوانید به قسمت بازرگانی سفارت ان کشور مبداء در ایران مراجعه نمائید و سئوال کنید که اصلاً چنین محصولی با چنین کیفیتی در ان کشور ساخته میشود مانند که میگویند این فلزیاب المانی است ایا واقعاً ان فلزیاب المانی است نه بیشتر انها در ایران ساخته میشود و با ترفند های گوناگون به نام خارجی بفروش میرسد ایرانی یا خارجی بودن فلزیاب مطرح نیست قدرت سیستم فلزیاب در کاوش اهداف در عمق و تفکیک ان مهم است.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Page 2 of 5