فلزیاب
مشاوره

مشاوره (63)

Thursday, 22 March 1398 11:01

لیست قیمت فلزیاب

Written by

فلزیاب و تصاویر حرارتی

رنگ حرارتی مربوط به سیستمهای فلزیاب دارای سنسور یا دوربین حرارتی یا مادون قرمزمیباشد .

تصاویرفلزیاب تصویری لکه رنگی به دو نوع لکه رنگ با سه رنگ  و تفکیک رنگ COL PRO با اعداد VDI از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اشکار میگردد.

در برنامه تفکیک رنگ COL PRO هر منبع یا هدف با رنگ و عدد VDI مربوط به طبقه خود در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بصورت لکه رنگ اشکار میگردد و این رنگ و اعداد از هر نوع تغییری که از زیر زمین یا لایه های زیرین و روی زمین در ان محدوده ایجاد میگردد را اپراتور به رنگهای گوناگون میتواند مشاهده نماید .

 این عمل تفکیک رنگ  مربوط به تغییراتی است که در لایه روی یا زیرین زمین بر روی سطح صحنه کار پدید میاید.

امکان دارد این نوع لکه رنگ از برنامه تفکیک رنگ COL PRO بر روی صفحه نمایشگر مشاهده میگردد رنگ ترکیبی باشد و از رنگ های تعیین شده در برنامه نباشد و این نوع رنگ ترکیبی از منابع و مواد معدنی یا الیاژهدف باشد که موجب میگردد که رنگ پدید امده ترکیبی باشد .

برای اینکه سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بتواند در عمق نیز واکنش را بر روی صفحه نمایشگرنشان دهد یا تغییرات را مشاهده نمود سیستم فلزیاب لکه رنگی نیز به همراه دوربین حرارتی راداری در سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی قرار داده میشود.

نوع لکه رنگی از برنامه تفکیک رنگ یا COL PRO بهره برد.

این سیستمها فلزیاب یا رادار زمینی دستی تصویری و دوربین حرارتی راداری تصویری در انحصار چند تولید کننده محدود در دنیا می باشد.

 

لیست قیمت فلزیاب برای هر تولید کننده یا سازنده متفاوت است ولی شرکت های تولید کننده فلزیاب در ساخت فلزیاب سعی مینمایند با یکدیگر رقابت نموده تا پائین ترین قیمت با کیفیت خوب را به بازار ارائه نمایند توان فلزیاب به عملکرد ان بستگی دارد و ربطی به شکل ظاهر ان سیستم فلزیاب ندارد امکان دارد یک فلزیاب دارای شکل ظاهرشکیل داشته و کاربر زیادی نداشته باشد و شرکت های سازنده معتبر فلزیاب سعی مینمایند توان سیستم فلزیاب و دقت انرا در نظر داشته باشند و به شکل ظاهر ان زیاد توجه نمی نمایند و عده ای نیز سیستم فلزیاب ضعیف یا کم توان را با یک شکل ظاهری زیبا به بازار ارائه مینمایند تا ظاهر زیبا ان موجب توجه خریدار گردد که در زمان خرید به توان سیستم فلزیاب توجه نمائید زیرا فلزیاب مانند لوازم خانگی یا اتومبیل نمی باشد که ظاهر زیبا ان مطرح باشد بلکه توان عملکرد ان فلزیاب در تشخیص اهداف مهم است و کاربا فلزیاب عملی تخصصی و صنعتی است و به ظاهر زیبا بستگی ندارد.

در نتیجه به نسبت شکل ظاهری فلزیاب به قیمت ان توجه ننمائید به عملکرد فلزیاب دقت نمائید زیرا یک فلزیاب با قیمت بالا و دارای شکل زیبا دارای توان پائین باشد و یک فلزیاب با ظاهر ساده و توان بالا قیمت پائین تری داشته باشد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 11:01

جدیدترین فلزیاب دنیا

Written by

فلزیاب و سیستمهای دارای تشخیص حرارت با عدد یا صفحه نمایشگردیجیتال حرارتی

در سیستمهای فلزیاب دارای سنسور نوری یا حرارتی یا مادون قرمز که دارای صفحه نمایشگر میباشد بعضی مواقع عدد دیجیتال بر روی صفحه نمایشگرواکنشی را ایجاد از تغییر دما را نشان نمی دهد اما سیستم فلزیاب توان تشخیص هدف را داشته و مادون قرمز و لیزر و سنسور توان مدار مادر سیستم فلزیاب را برای تشخیص منابع از یکدیگر افزایش میدهد.

زمانیکه سیستم فلزیاب میخواهد نوع هدف را تشخیص دهد وجود منابع مادون قرمزبرای تشخیص بوسیله  تصویر و واکنش انتنی و قسمت حرارتی ان و لکه رنگ و صدا کمک فراوانی را مینماید.

تراکم منابع حرارتی از یک هدف به همراه وجود تراکم ارسالی جریان و انرژی و امواج و مغناطیس مادون قرمز به همراه هم موجبات افزایش تشخیص سیستم فلزیاب را برابر انچه که به سیستم فلزیاب ارائه گردیده فراهم میاورد.

سیستمهای که دارای صفحه نمایشگر یا صفحه دیجیتال و سنسور حرارتی میباشد امکان دارد تعدادی از علائمی که دارای حرارت میباشد را بر روی صفحه نمایشگر یا دیجیتال خود مشخص ننماید ولی سنسور سیستم حرارتی ان را دریافت و به مدار منتقل نموده و مدار فلزیاب انرا با پردازشگر مورد ارزیابی قرارمیدهد و واکنش مربوط به ان هدف تعیین گردیده در تنظیمات را مشخص مینماید در کل اگر عددی بر روی صفحه نمایشگرحرارتی مشاهده نگردید ولی سیستم فلزیاب با انتن یا صدا یا تصویر به یک نقطه یا محدوده واکنش نشان داد و شرایط یک هدف بوسیله حرکت انتن یا صدا یا تصویر مشخص گردید بیانگراین نوع علائم ضعیف میباشد که قابل رویت یا مشاهده بر روی صفحه نمایشگر یا دیجیتال حرارتی نمی باشد ولی مدار سیستم فلزیاب انرا مورد پردازش قرارداده و سیستم فلزیاب به ان نقطه واکنش نشان میدهد.

 

جدیدترین فلزیاب دنیا به سیستم فلزیاب میتوان کفت که دارای توان تفکیک و تشخیص و اندازه و ابعاد هدف میباشد و همه سازندگان یا تولید کنندگان فلزیاب سعی مینمایند جدیدیترین فلزیاب دنیا را به بازار ارائه نمایند و در سیستمهای فلزیاب شکل ظاهر یا تغییر ان مطرح نیست بلکه نوع مدار و شرایط ساختار جدید ان فلزیاب مهم است.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 11:01

بهترین فلزیاب دنیا

Written by

فلزیاب و سیستم مادون قرمز یا حرارتی

ساختارکار سیستمهای فلزیاب حرارتی یا مادون قرمز بنابرتشخیص تغییر وضعیت دما در شرایط مغناطیس حاصله از مادون قرمزمنابع وهدف به همراه جداسازی علائم از یکدیگرمیباشد.

هر منبعی دارای حرارت خاص خود میباشد که حاصل این حرارت ترکیب پدیده مادون قرمز است در نتیجه همه منابع دارای مادون قرمز خاص بنابر ساختار خود میباشد.

در سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  دارای سنسور نوری یا حرارتی یا مادون قرمز که با سیستمهای فلزیاب انتن دار یا تصویری یا راداری یا کوئلی یا لوپی یا صدا دار بصورت مرکب یا ترکیبی عمل مینمایند وجود دارد و قسمت حرارتی یا مادون قرمز یا سنسور نوری یا رادرای میتواند به تشخیص دیگر قسمتها سیستم فلزیاب برای جدا سازی علائم منابع یکدیگر از هدف مورد نظر کمک نماید و توان سیستم فلزیاب را افزایش میدهد.

این نوع سیستمها فلزیاب بصورت طراحی میگردد که اطلاعات یا علائم دریافت شده توسط مادون قرمز یا سنسور التراسونیک به مدار فلزیاب منتقل و توسط پردازشگر قابل تشخیص میگردد و توان تشخیص فلزیاب را افزایش میدهد.

 

بهترین فلزیاب دنیا ان فلزیابی است که اپراتور یا کاربر بتواند با ان یک هدف نمونه را درزمان تمرین یا کسب مهارت سطح و زیر زمین تفکیک نموده و شعاع زنی یا نقطه زنی نموده و بهترین فلزیاب دنیا ان فلزیابی است که اپراتور یا کاربر بتواند با ان سیستم فلزیاب به مهارت رسیده و حرفه ای گردد ولی نشانه بهترین فلزیاب دنیا ان است که درتنظیمات خود تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X دارا باشد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 20 March 0780 11:02

گنج یاب اصل

Written by

فلزیاب لیزری

سیستمهای مادون قرمز را لیزری در سیستمهای فلزیاب یا یابنده مینامند.

سیستم کاوشگریا فلزیاب انتنی برای انجام عملیات با تفکیک از فاصله دور یا شعاع زنی  و مشخص نمودن دیواره هدف و مرکز هدف و نوع هدف و هدف واقعی از غیر واقعی کاربرد داشته و اپراتور میتواند با این سیستمهای فلزیاب لیزری یا مادون قرمزمسیر اهداف و نقاط هدف واقعی را تاحد ممکن با سرعت و دقت بیشتر کاوش نمائید.

در سیستمهای سنسور دار یا سنسور نوری یا کوئلی و لوپی نیز از مادون قرمز بهره برده میشود.

سیستمهای جدیدی به بازار ارائه گردیده است که سنسور نوری یا حرارتی یا سنسور دار هستند که از مادون قرمز بهره برده و مستقیم با این سیستمها فلزیاب لیزری میتواند هدف را از طریق لکه رنگ یا اعداد  یا تصاویر یا صدا بدون کوئل یا لوپ تشخیص دهد این نوع سیستمها با سنسور یا مادون قرمز عمل نموده و بدون گوئل یا لوپ یا سرجستجوگر میتواند شعاع زنی و نقطه زنی نموده و واکنش سیستم فلزیاب را بدست اورد البته در این نوع سیستمها فلزیاب که با سنسورالتراسونیک یا مادون قرمز عمل مینماید اپراتور یا کاربر میتواند در این نوع سیستمهای فلزیاب از کوئل یا لوپ معمولی یا مغناطیسی همراه هم بهره ببرد .

 

گنج یاب اصل را نمی توان به هیچ سیستمی در دنیا اطلاق نمود زیرا تمامی سیستمها یابنده دنیا در اصل فلزیاب میباشد و کلمه گنج یاب یا گنج یاب اصل یک کلمه تبلیغاتی است و اگر شخصی خود گنج یاب اصل دارد چرا خود اقدام به کاوش گنج نمیکند حتی با چنین سیستم فلزیابی میتواند به کشورهای مراجعه نماید که گنج یابی در ان یک شغل و ازاد است میتواند برود و گنج را پیدا نموده و به ثروت دست یابد عملکرد سیستم فلزیاب را در نظر داشته باشید نه بکار بردن یک کلمه مانند گنج یاب یا گنج یاب اصل را در نظر بگیرید.

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 11:01

فلزیاب جدید

Written by

فلزیاب و عدم اشکار گردیدن علائم نسبت به یکدیگر یا هدف

با فلزیاب در نقطه زنی DC امکان دارد اعداد و لکه رنگ و تصاویر یا صدا با شرایط ثابت اشکار نگردد بخصوص در حالت عددی در مرکز هدف چند نوع عدد امکان دارد ظاهر گردد که یک دلیل ان میتواند الیاژ درون هدف باشد یا اثر منابع بر روی علائم هدف باشد.

دستگاه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دنیا میتواند در نقطه زنی  یا DC دچار اختلال گردد و صدا و عدد VDI و تصویر و حرکت انتن را با دقت اشکار ننماید و این امر موضوعی طبیعی در ارتباط جریان و انرژی و نیرو و امواج باشد که در اثر عوامل گوناگون دچار تغییرگردیده و پردازشگر سیستم فلزیاب را در تشخیص منحرف یا با بی تعادلی روبرو نماید در اینجا یک اپراتور یا کاربر با مهارت این اختلال را تشخیص داده و رفع نماید.

 

فلزیاب جدید به ان سیستم فلزیاب کفته میشود که به روز و نوباشد امکان دارد یک سازنده یا تولید کنند معتبر بر روی سیستم فلزیاب خود نام قدیمی از همان نوع محصول را بگذارد ولی هر سال سیستم جدیدتر با مدار بهتر طراحی و در سیستم فلزیاب قراردهد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

Thursday, 20 March 0780 11:02

طلایاب اصل

Written by

فلزیاب و تفاوت نقطه واکنش به نسبت نوع تشخیص

نقطه ای را که سیستم فلزیاب  با صدا یا حرکت انتن یا تصویر و اعداد نشان میدهد امکان دارد با تفاوت  فاصله کمی از یکدیگر بعنوان مرکز هدف  اشکارنماید و با این شرایط اپراتور نتواند نقطه دقیق مرکز هدف را با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب مشخص نماید این اتفاق بیشتر برای اهداف درعمق زیاد یا خیلی کوچک یا بیش از اندازه بزرگ توسط سیستم فلزیاب ایجاد میگردد.

تفاوت واکنش سیستم فلزیاب در دیواره هدف با مرکز هدف میتواند پدید اید یا سیستم فلزیاب اطراف مرکز هدف را بعنوان مرکز هدف مشخص نماید که این در تمامی فلزیاب های دنیا پیش میاید و از علائم یک هدف است که این شرایط را شکل میدهد و یک اپراتور یا کاربرحرفه ای میتواند تفاوت بین دیواره و مرکز هدف را بدست اورد.

طلایاب اصل ان سیستم فلزیاب میباشد که بتواند دو فلز غیر اهنی مانند طلا و نقره را از همدیگر تفکیک نماید و اینکه یک سیستم فلزیاب اهنی را از غیر اهنی تشخیص دهد عمل تفاوت و تفکیک نمی باشد که این عمل اهنی و غیر اهنی بیشتر در سیستمهای فلزیاب ولتاژالقائی یا پالسی میباشد و سیستمهای فرکانسی یا جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC میباشد میتواند هر طبقه از اهداف را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE از یکدیگر تفکیک نماید.

 البته طلایاب اصل همان فلزیاب است که بتواند طلا را تشخیص دهد.

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 11:01

فلزیاب تقلبی

Written by

فلزیاب و علامت تکراری درنقطه زنی

حرکت تکراری با فلزیاب از روی یک نقطه یا از روی هدف در زمان نقطه زنی میتواند موجب اشکار شدن علامت متفاوت از روی حرکت انتن یا صدا یا رنگ و لکه رنگ و تصاویر و اعداد گردد.

علامت یا رنگ و لکه رنگ و اعداد و تصاویر بر روی یک هدف در نقطه زنی میتواند بصورت تکراری اما با تفاوت در نوع این علامت ها برای اپراتور اشکار گردد.

در نوع فلزیاب انتنی اگر در یک محدوده تمرین نمائید و بعد از یک مرحله پیدا نمودن هدف نمونه محل انرا تغییر دهید سیستم فلزیاب انتنی در ابتدا به همان نقطه قبلی واکنش شنان داده و سپس بر روی محل جدید واکنش از خود نشان میدهد

در نوع فلزیاب تصویری هر مرحله که تصویر را میگیرید از روی یک هدف یا یک نقطه عبورمینمائید یک تصویر جداگانه میدهد که این حالت عمومی است و برای این است که اپراتور یا کاربر بتواند در هر مرحله فیلتر به شکل های گوناگون را به انجام رساند که نتیجه انتهای ان یکی باشد و اپراتور یا کاربر بتواند بین هدف واقعی از دیگر منابع را تشخیص دهد.

فلزیاب با صدا نیز اگرچند بار از روی یک هدف بخصوص هدف نمونه در عمق باشد چند دفعه عبور نمائید تغییر صدا کاهش میابد.

این موارد برای تمامی سیستمهای فلزیاب دنیا یکسان است.

 

فلزیاب تقلبی به ان فلزیاب گفته میشود که یک سازنده بر روی فلزیاب ساخته شده توسط خود یا کپی شده از روی سیستم فلزیاب با مارک یا برند معتبران نام معتبر را بگذارد تا خریدار را به این صورت متوجه سیستم فلزیاب تقلبی خود نماید و عده ای نیز سیستم فلزیابی را ساخته و بر روی سیستم فلزیاب خود نام ان شرکت معتبر را قرارمیدهد و سایت و بلاک و ایمیل و چند تلفن اینترنتی متعلق به کشورهای دیگر یا با نام خارجی را درج نموده تا بتوانند سیستم فلزیاب خود را با نام یک شرکت خارجی بفروش برسانند و برای خریدار ایجاد یک جو مطلوب با نام خارجی نمایند تا خریدار دیگر در رابطه با توان ان سیستم فلزیاب تقلبی سئوالی به خود را ندهد بیشتر سیستمهای که در ایران مشاهد مینمائید که نام خارجی داشته در اصل ساخت ایران است و ارتباطی با یک تولید کننده معتبر ایرانی یا خارجی ندارد اصل عملکرد فلزیاب است نه ساخت کدام کشور است زیرا سیستمهای فلزیاب ذاتاً سیستمهای صنعتی میباشد و عملکرد انها برای کاوش یک هدف در عمق و تفکیک و تشخیص مطرح است حال میخواهد این فلزیاب ساخت ایران باشد یا ساخت یک کشور خارجی باشد اصل توان تشخیص و تفکیک سیستم فلزیاب است و در زمینه فلزیاب شرکت های معتبر ایرانی سیستمهای فلزیابی را به بازار ارائه مینماید که از هر سیستم فلزیاب خارجی برتر است و این امر را در زمینه توان ان سیستم فلزیاب ایرانی میتوانید تشخیص دهید.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 11:01

فلزیاب واقعی

Written by

فلزیاب و عمق هدف نسبت به الیاژ هدف

اهداف با الیاژ ترکیبی یا متغیر نیز شرایط پراکندگی علائم هدف را برای سیستم فلزیاب پدید میاورد و نوع مواد معدنی و منابع ناسازکار با هدف نیز موجبات پدید امدن شکل غیر واقعی علائم اهداف از دیدکاه سیستم فلزیاب و طلایاب یا گنج یاب در ترکیب بدست امدن اندازه عمق را پدید میاورد یا موجب بدست امدن اندازه عمق غیر حقیقی نسبت به عمق واقعی هدف میگردد.

عمق یابی سیستمهای فلزیاب دنیا همه دارای عددی یا اندازه فاصله نسبی میباشد و اولین نقطه ای که علائم خود را به سیستم فلزیاب نشان دهد سیستم فلزیاب بعنوان فاصله و عمق هدف مشخص مینماید.

 

فلزیاب واقعی به ان فلزیاب گفته میشود که اپراتور بتواند به راحتی هدف خود را باان فلزیاب پیدا نماید بخصوص با فلزیاب در عمق زیاد بتواند هدف را مشخص نماید اینکه فلزیاب اصل مربوط به کارخانه یا تولید کننده خاصی باشد مطرح نیست بلکه فلزیاب واقعی ان فلزیابی است که بتوان درست تفکیک نماید بخصوص در زمان تمرین بتوانید تا حدودی مرکز و محل هدف را تشخیص دهید.

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 11:01

فلزیاب اصل

Written by

فلزیاب و عمق اهداف در مناطق گوناگون

موقع کار با فلزیاب  زمانیکه زمین الوده باشد و عمر هدف نیز بسیار زیاد باشد موجب میگردد که علائم خود را بزرگتر از اندازه واقعی به سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نشان دهد و همین امر پراکندگی علائم در حدود هدف تا سطح بالاتر توان تشخیص سیستم فلزیاب را برای کاوش و تعیین عمق هدف دچار تغییر مینماید و عمدتاً سیستم فلزیاب نمی تواند عمق دقیق را مشخص نماید.

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 11:01

فلزیاب نکو

Written by

فلزیاب نکو

فلزیاب نکو از پیشرفته ترین فلزیاب های دنیا میباشد این نوع فلزیاب توان تفکیک و تشخیص اهداف را در عمق زیاد را داشته و میتواند اهداف را به اندازه مورد نظر و حذف ذرات یا منابع مزاحم عمل نماید سیستم فلزیاب نکو میتواند با انتن یا تصویر اهداف را از یکدیگر جدا نماید و مشخص نماید این سیستم فلزیاب نکو دارای برترین طراحی در دنیا میباشد .

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Page 3 of 5